Aktualności

Stwórz z młodymi ludźmi projekt, dzięki któremu poczują się oni ważni i docenieni!

Więcej o: Stwórz z młodymi ludźmi projekt, dzięki któremu poczują się oni ważni i docenieni!

Trwa nabór w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu „Równać Szanse 2018” na projekty dla młodych ludzi. Takie, o których będzie głośno w całej okolicy! Takie, które odmienią życie uczestników! Takie, z których to oni sami będą dumni! Nieważny jest temat – ważny jest rozmach, zaangażowanie i samodzielność młodych ludzi.   Więcej „Stwórz z młodymi ludźmi projekt, dzięki któremu poczują się oni ważni i docenieni!”

Informacja dla pracodawców

Więcej o: Informacja dla pracodawców

Urząd Gminy Gniewoszów zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach dotyczące zatrudniania cudzoziemców.

Spotkanie odbędzie się 10.01.2018 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Więcej informacji dotyczących nowych zasad zatrudniania cudzoziemców w poniższym linku.

http://kozienice.praca.gov.pl/-/6022440-nowe-zasady-zatrudniania-cudzoziemcow-zmiany-od-01-01-2018r

Ogłoszenie

Więcej o: Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą i problemem alkoholowym będzie czynny w dniu 8 stycznia 2018 r. w godzinach 12.30 – 17.30 w Publicznym Gimnazjum w Gniewoszowie ul. M. Konopnickiej 19.

Sprawozdanie z promocji Gminy Gniewoszów za rok 2017

Więcej o: Sprawozdanie z promocji Gminy Gniewoszów za rok 2017

Promocja gminy nie jest zapisanym w ustawie działaniem władz lokalnych, ale dbałość o dobry wizerunek gminy świadczy o dobrym gospodarzu, a także o nowoczesnym podejściu do zadań stawianych współcześnie jednostkom samorządu terytorialnego.

Podstawowymi elementami, które powinny być promowane w gminie są: Więcej „Sprawozdanie z promocji Gminy Gniewoszów za rok 2017”

Informacja

Więcej o: Informacja

Urząd Gminy w Gniewoszowie zawiadamia odbiorców energii elektrycznej zasilanych ze stacji: Zdunków 2

Obw. 1 słup 1-18 nr domów: Sarnów 84 – 98

Obw. 2 słup 19 – 40 Sarnów 96, Zdunków 19 – 24

Obw. 3 Hydrofornia Więcej „Informacja”

Nowy chodnik w Borku

Więcej o: Nowy chodnik w Borku

Zakończono budowę chodnika w miejscowości Borek przy drodze powiatowej nr 1737W, na odcinku od budynku szkoły do końca zabudowy, po lewej stronie drogi. Inwestorem był Zarząd Dróg Powiatowych w Kozienicach we współpracy z Gminą Gniewoszów. Wartość wykonanych robót wynosi 169 125,07 zł. Udział Gminy Gniewoszów w sfinansowaniu tej inwestycji to 90 000 zł. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w centrum miejscowości, na odcinku, gdzie zarówno ruch pieszych jak i pojazdów jest największy.

Więcej „Nowy chodnik w Borku”

Do góry